Metsän arvo helposti ja nopeasti

Mikä on metsätilan hinta? Mistä saan metsätila-arvion? Mihin suuntaan metsän arvo / metsän hinta kehittyy? Metsän arvonmääritys tapahtuu helposti Simosolin metsätilan arvonmäärityspalvelun avulla. Saat ajantasaisen metsän / metsäomaisuuden markkina-arvon helposti pelkän kiinteistötunnuksen avulla.
Metsä ja puut metsätila-arvio on ainoa palvelu, joka kertoo sinulle tilan markkina-arvon. Harkitessasi myyntiä tai ostoa tiedät, mitä vastaavista metsätiloista todella maksetaan, jolloin päätöksenteko on helpompaa ja varmempaa. Markkina-arvon lisäksi raportti sisältää myös metsätilan summa-arvon ja tuottoarvon.
Raportin ostaminen on helppoa: etsi haluamasi metsätila kiinteistötunnuksella, osoitteella tai kartalta, suorita maksu kätevästi luottokortilla tai verkkopankissa ja saat raportin tuossa tuokiossa.
Metsätila-arvio perustuu Suomen Metsäkeskuksen keräämään Metsään.fi mittausdataan, sekä ajantasaiseen markkina-aineistoon. Näiden avulla Metsä ja puut antaa tarkan ja luotettavan arvion useimpien metsätilojen arvosta. Metsään.fi mittausdatan laatuseloste.
Metsä ja puut metsätila-arvion on toteuttanut Simosol Oy.

Get forest value easily and rapidly using Simosol Metsä ja puut

Forest and Trees is the only service that will give you the market value of any forest estate. In addition, Forest and Trees report includes also the summation value and productive value estimates.
Purchasing the report is easy: find the forest estate you're interested in by it's ID, address or using the map, pay it using a credit card or internet bank and you'll have the report in no time.
The market value is estimated forest inventory data from Metsään.fi service, and up-to-date market data. These are used for an accurate and reliable estimate of the market value of most forest estates. Metsään.fi inventory data quality report.
Forest and Trees service is provided by Simosol Oy.

Skogsvärde lätt och snabbt

Metsä ja puut skogsfastighetsvärdering är den enda tjänsten som talar om skogsfastighetens marknadsvärde. När du funderar på att sälja eller köpa, så vet du vad som verkligen betalas för motsvarande skogsfastigheter, vilket gör det lättare att fatta tillförlitliga beslut. Förutom marknadsvärdet innehåller rapporten även skogsfastighetens summerade värde och intäktsuppskattning.
Det är lätt att köpa rapporten: sök den skogsfastighet du vill finna med fastighetskoden, adressen eller på kartan, betala smidigt med kreditkort eller via nätbank och du får rapporten på ett ögonblick.
Värderingen av skogsfastigheten bygger på mätbara Metsään.fi data som samlats in av Finlands Skogscentralen, samt aktuellt marknadsmaterial. Med hjälp av dessa ger Metsä ja puut en exakt och tillförlitlig värdering av de flesta skogsfastigheter. Kvalitetsbeskrivning för mätbara Metsään.fi data.
Metsä ja puut skogsfastighetsvärderingen har gjorts av Simosol Oy.
Sovellus ladataan. Odota...
The app is loading. Please wait...